Kohuväite: Osa Seiskan lukijoista osaa lukea

Jaa Google+
kirjaimet

Uusi mediatutkimus

On arvioitu, että 7 Päivää-lehden tilaajien yhteenlaskettu ÄO on noin 1000. Täten professori Insahn Halibatsuidan tuore väite tulee melkoisena yllätyksenä.

Tutkimuksen mukaan jopa 10% Seiskan lukijoista ei ainoastaan osaa lukea, vaan myös alkeellisesti ymmärtää lukemansa sisällön.

”Luku ei ole tuulesta temmattu, vaan perustuu selvään näyttöön”, Halibatsuida vakuuttaa.

”Noin 10% prosenttia Seiskan lukijoista osaa kirjoittaa nimensä tilauskaavakkeeseen, ja jotkut jopa oikein. Jotkut lukijoista eivät välitä miten päin lehti on kädessä, ja toiset katselevat vain kuvia, mutta pieni vähemmistö lukee osan artikkeleista kokonaan. He toki luulevat lukemaansa todeksi, mutta tämä on silti merkittävä läpimurto.”

Vanha stereotyyppi aivokuolleesta, kuolaavasta idiootista voidaan täten ainakin osittain murtaa?

”Osittain, mutta vain pieneltä osin. Lehti on suunniteltu palvelemaan henkisesti vaatimattomampaa väestönosaamme, ja on täten merkittävä vähemmistön palvelija. Muutenhan semi-lukutaitoisilla ei olisi käytännössä mitään luettavaa.”

7 Päivää -lehden levikki on ollut viimeaikoina laskussa. Tämä selittynee osin luonnollisella poistumalla, mutta myös tavuviivoilla varustetut Oho-, Hups- ja Plörts-lehdet ovat rokottaneet lehden tilaajakantaa.

Mainos

 

Paskanjauhantaa